Trainen tijdens behandelingen voor kanker?

door

Trainen tijdens behandelingen voor kanker?

Bijhouden van de conditie en het activiteitenniveau, het voorkomen of verminderen van vermoeidheidsklachten en het behoud van een gezonde lichaamssamenstelling zijn de doelen van trainen tijdens de periode van chemo en bestraling. Ondanks dat er nog weinig onderzoek gedaan is  naar de effecten van training tijdens deze behandelperiodes, lijkt het  dat regelmatige lichamelijke inspanning tijdens de behandeling van kanker een positief effect te hebben. Juist  op het ontstaan van vermoeidheid en op de kwaliteit van leven die deelnemers aan een dergelijk training rapporteren.

Uit de onderzoeken die wel al gedaan zijn, blijkt dat er geen algemene medische redenen zijn om terughoudend te zijn met fysieke inspanning tijdens de behandeling voor kanker. Het is echter nog

onduidelijk welk soort training, welke trainingsintensiteit en welke trainingsfrequentie het meest geschikt is om vermoeidheid te voorkomen. Omdat er veel verschillende soorten kanker zijn, ieder met hun eigen specifieke karakter en behandeling, is het onduidelijk of de doelstellingen altijd haalbaar zijn. Verder is van belang dat de training wordt gegeven door iemand met veel kennis van zaken. Vooral kennis van het soort kanker, de behandelingen en hun specifieke bijwerkingen.  En het is ook belangrijk dat er een gedegen intake wordt gedaan. En dat het trainingsprogramma voor iedere deelnemer op maat wordt gemaakt.

Niet iedereen reageert hetzelfde op de behandelingen voor kanker en niet iedereen reageert hetzelfde op een trainingsprogramma.  Daarom is het ook van belang dat het programma heel goed wordt gevolgd en tijdig geĆ«valueerd.

Belang van voeding

Verandering van lichaamssamenstelling gaat niet alleen over afvallen tijdens chemo: het klassieke beeld van de sterk vermagerde persoon met kanker. Het gaat ook over onbedoelde toename in gewicht tijdens de behandelingen. Kenmerkend voor kanker is dat niet alleen bij gewichtsafname maar ook bij gewichtstoename verlies van spiermassa kan optreden.

Werd gewichtstoename bij kanker vroeger als een goed teken beschouwd, nu weten we dat het niet in alle gevallen gunstig is. Gewichtstoename en overgewicht bij borst-, prostaat- en wellicht ook bij andere vormen van kanker, treden namelijk op in de vorm van sarcopene obesitas. Hierbij

neemt de vetmassa toe, terwijl de spiermassa afneemt of  gelijk blijft. Deze veranderingen in gewicht en lichaamssamenstelling hebben een nadelige invloed op onder meer kwaliteit van leven,  lichamelijke gezondheid, en prognose.  Verlies van spiermassa bij mensen met kanker kenmerkt zich door een toegenomen  afbraak van eiwit in de spieren. Ook de ontstekingsachtige reacties die gepaard gaan met kanker hebben een negatieve invloed op de stofwisseling van de spieren. Verbeteren van het voedingspatroon is daarom extra belangrijk wanneer mensen met kanker gaan trainen.  Bij overgewicht en bij ondergewicht. Een diĆ«tist kan helpen om het trainingsprogramma aan te vullen met een persoonlijk voedingsplan.

Oncologiefysiotherapeuten in de regio Gelderse Vallei werken samen met het  Ziekenhuis Gelderse Vallei aan een project dat training tijdens chemotherapie bij vrouwen met borstkanker wil stimuleren. Vraag ernaar bij uw behandelend arts.

 

Ga terug